چهار نوع ترک متداول در ستون‌های بتنی و علت آنها

/
چهار نوع ترک قطری (diagonal cracks)، ترک افقی (horizontal cracks)، ترک شکافتگی (splitting cracks) و ترک ناشی از خوردگی (corrosion cracks) ممکن است در یک ستون بتنی رخ دهد.
fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian