ایجاد مقطع با ورق تقویتی بدون معادل سازی در برنامه ETABS 2016

/
در حین طراحی سازه‌های فولادی گاهی اوقات نیاز به استفاده از مقاطعی داریم که توسط ورق‌های فولادی تقویت شده باشند. نمونه این مقاطع در عرف مهندسی ایران زیاد استفاده می‌شود. استفاده از ورق‌های تقویتی بر روی بال‌های بالا و پایین مقاطع I شکل برای افزایش ظرفیت خمشی آنها استفاده می‌شود.

خارج کردن مقاطع انتخاب خودکار به مقطع نهایی تحلیل در ETABS

/
قابلیت انتخاب مقطع خودکار (Auto Select Sections) یکی از قابلیت‌های برنامه ETABS است. با استفاده از این قابلیت، طراح می‌تواند، چند مقطع مورد نظر را به یک المان (مثلاً تیر یا ستون) اختصاص داده و برنامه بصورت خودکار بهینه‌ترین مقطع را برای آن المان، از بین مقاطع معرفی شده، انتخاب نماید.

مشاهده برش پایه و برش طبقات در برنامه SAP2000

/
بدست آوردن برش طبقات و یا برش پایه یکی از اصول اساسی در طراحی سازه ها بخصوص در حالتی است که از تحلیل دینامیکی استفاده می نمایید. وقتی تحلیل دینامیکی انجام می دهید، از حالت های بار استاتیکی تنها برای همپایه سازی استفاده می شود.

اثر مش‌بندی المان‌های سطحی در صحت پاسخ سازه با استفاده از نرم‌افزار ETABS

/
در مدلسازی سازه‌ها توسط نرم‌افزار ETABS می‌توان از المان‌های مختلفی استفاده نمود. مثلا برای مدلسازی دیوارها می‌توان از المان پوسته‌ای استفاده نمود. لیکن مشبندی آنها اثر مستقیمی بر رفتار و صحت پاسخ سازه خواهد داشت.