در مدلسازی سازه‌ها توسط نرم‌افزار ETABS می‌توان از المان‌های مختلفی استفاده نمود. مثلا برای مدلسازی دیوارها می‌توان از المان پوسته‌ای استفاده نمود. لیکن مشبندی آنها اثر مستقیمی بر رفتار و صحت پاسخ سازه خواهد داشت. در مشبندی المان‌ها بایستی تا حد امکان گره‌های المان‌های ایجاد شده در یک موقعیت قرار گیرند. در برنامه ETABS این قابلیت وجود دارد که در صورتی عدم انطباق گره‌های سازه، با استفاده از ابزار Zipper آنها را به هم دوخته و از ایجاد گپ در مدل جلوگیری شود. با این حال همیشه توصیه می‌شود که کاربر بدون توجه به این قابلیت، در مدلسازی این اصل را رعایت نماید. در این آموزش اثر چگونگی مش‌بندی در پاسخ سازه نشان داده شده است. البته این قابلیت بصورت خودکار در برنامه روشن است مگر آنکه کاربر این قابلیت را خاموش نماید.

در تحليل سازه ­ها به کمک رايانه، مهمترين قسمت عمليات محاسباتی شامل حل دستگاه معادلات حاکم بر سازه می­باشد . اين دستگاه معادلات ممکن است خطی يا غير خطی باشد که اين موضوع را رفتار مصالح و شرايط هندسی و نيز مرتبه­ی دقت در تحليل تعيين می­کند.

روش‌های کامپیوتری تحلیل سازه‌ها مدیون دو عامل مهمی می‌باشد که در طی دهه‌های 1955-1945 به وقوع پیوستند:

الف) نیاز روزافزون به روش های بهتر و مطلوب‌تر تحلیل سازه‌ها:  طراحی‌های سازه‌ای در بسیاری از زمینه‌های مهندسی به حدی پیچیده شدند که روش‌های موجود ناکارایی خود را برای تحلیل آن سیستم‌های پیچیده به اثبات رساندند.

ب)پیدایش کامپیوترهای دیجیتالی (در اواخر دهه 1940)