تعیین ظرفیت کششی و فشاری اعضای خرپا در برنامه SAP2000

/
در مبحث دهم، برای طراحی اعضای تحت کشش (اعضایی که نیروی کششی محوری آنها در امتداد محور مرکزی عضو بارگذاری شده باشد) تنها معیار مقاومت به عنوان ضابطه اصلی در نظر گرفته می‌شود

مشاهده عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی مدل در برنامه ETABS 2018

/
یکی از کاربردهای مهم عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی سازه مدلسازی شده، طراحی صفحه ستون‌ها در سازه‌های فولادی است. ممکن است بر حسب مورد کاربردهای دیگری نیز داشته باشد.

نحوه ساخت مقاطع غیرمنشوری فولادی و بتنی در برنامه ETABS 2016

/
یک المان قابی می‌تواند بصورت منشوری (Prismatic) یا غیر منشوری (Non-prismatic) باشد.