ترسیم مهاربند واگرا در بین یک خط شبکه و تنظیمات آیین‌نامه‌ای برای آنها در ETABS 2016

در این آموزش کوتاه، نحوه ترسیم مهاربند واگرا در بین یک خط شبکه و تنظیمات آیین‌نامه‌ای آن بطور خلاصه نشان داده شده است.

سیستم مهاربندی خارج از مرکز (EBF) توسط آقای پوپوف (Popov) معرفی شد. این پدیده از بررسی رفتار هیسترتیک قاب‌های ممان‌بر و مهاربند‌های هم‌مرکز و مقایسه‌ آنها با هم و نهایتاً با تعریف سیستم سازه‌ای که قابلیت‌های هر دو را داشته باشد حاصل شد. سیستم یاد شده دارای قابلیت شکل‌پذیری بالا در حد شکل پذیری قاب‌های خمشی می‌باشد و همچنین در صورت طراحی صحیح می‌تواند مانند سیستم‌ها مهاربندی هم محور از ایجاد تغییر مکان‌های جانبی زیاد در بین طبقات و نیز کل سازه جلوگیری کند. بنابراین به عنوان یک سیستم مناسب در طراحی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله می‌تواند مطرح باشد. از دیدگاه طرح‌های معماری، انعطاف‌پذیری خاصی در سیستم‌های EBF دیده می‌شود و عامل خروج از مرکزیت مهاربندها، آزادی عمل بالایی را به معماران در اجرای طرح‌هایشان می‌دهد. وجود خروج از مرکزیت، حداقل در یک انتهای مهاربند کافی است. به قسمتی از تیر که بین دو مهاربند و یا بین محل اتصال مهاربند و تیر با ستون مجاور آن قرار می‌گیرد تیر رابط می‌گویند و آن را با حرف e نشان می‌دهند. اولین بار در سال 1988 در UBC88 این سیستم معرفی شد.