جوشكاري تحت پوشش گازهاي محافظ با الكترود مصرفي (GMAW)

فرآيند جوشكاري است كه در آن، با ذوب كردن اتصال توسط يك قوس الكتريكي بين يك الكترود يكسرة فلزي پركنندة مصرف شدني و قطعه كار و حفاظت توسط يك گاز (مثلاً  گاز آرگون يا گاز كربنيك) و يا مخلوطي از گازها، احتمالاً محتوي يك گاز خنثي، يا مخلوطي از يك گاز و يك سرباره و بدون كاربرد فشار صورت مي‌گيرد. اين فرآيند گاهي جوشكاري MIG، MAG يا CO2 ناميده مي‌شود. تغذية الكترود مداوم است. الكترود (سيم جوش) لخت مي‌باشد. اين فرآيند جوشكاري را مي‌توان با ماشين نيمه خودكار يا روش‌هاي خودكار انجام داد. در فرآيند MIG براي محافظت از فلز جوش و مذاب معمولاً از گازهاي آرگون و هليوم و مخلوطي از اين گازها و گازهاي بي اثر (Inert) و غيره استفاده مي‌شود. فرآيند جوشكاري MIG براي جوشكاري فلزاتي مانند فولاد زنگ نزن، آلومينيوم، نيكل و مس مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

قابليت‌ها و محدوديت‌هاي فرآيند جوشكاري GMAW:

اين فرآيند جوشكاري نسبت به ديگر فرآيندهاي قوسي ديگر مانند SMAW مزاياي زيادي دارد كه به شرح زير مي‌باشد:

1- اين فرآيند طوري است كه مي تواند در مورد بيشتر فلزات مغناطيسي مفيد باشد.

2- اتوماسيون يا روباتيك كردن اين فرآيند به دليل پيوسته بودن الكترود و به علت طول قوس ثابت آسان مي‌باشد.

3- تمركز قوس الكتريكي به علت توان بر سطح بالا زياد مي‌باشد، بنابراين امكان جوشكاري ورق‌هاي نازك و حالت‌هاي غير تخت راحت‌تر است و پيچيدگي و تابيدگي كمتر، سرعت و نفوذ، بيشتر خواهد بود.

4- در اين فرآيند ميزان جرقه نسبتاً كم است.

5- سيم جوش بطور مستمر تغذيه مي‌گردد، بنابراين زمان براي تعويض الكترود صرف نمي‌شود.

6- اين فرآيند مي‌تواند به راحتي در تمام وضعيت‌ها استفاده شود.

7- حوضچة مذاب و قوس الكتريكي به راحتي قابل مشاهده است.

8- سرباره حذف شده يا بسيار نازك است.

9- از الكترود با قطر نسبتاً  كم استفاده مي شود كه باعث چگالي جريان بالاتري مي گردد.

10- درصد بالايي از الكترود يا سيم جوش در منطقة اتصال رسوب مي كند.

11- سرعت هاي انتقال سريع‌تر و ميزان رسوب بالاتري نسبت به نوع جوشكاري دستي TIG دارد.

12- عمق نفوذ جوش بيشتر از فرآيند SMAW است، در نتيجه اجازه مي‌دهد كه جوش كوچكتر با استحكام مورد نظر بوجود آيد.

اين فرآيند جوشكاري داراي مزيت‌هاي فراواني است، ولي در كنار اين مزيت‌ها داراي محدوديت‌هايي نيز مي‌باشد كه مهمترين اين محدوديت‌ها عبارتند از:

1- وسايل و تجهيزات اين فرآيند جوشكاري پيچيده‌تر بوده و در نتيجه حمل و نقل مشكل خواهد بود.

2- تجهيزات اين فرآيند گران بوده و هزينة تعمير و نگهداري دستگاه هاي اين فرآيند بالا مي باشد.

3- سرعت سرد شدن جوش به علت عدم وجود لاية سرباره سريع‌تر از روش‌هاي قوسي با محافظت سرباره است، در نتيجه ممكن است خواص متالورژيكي و مكانيكي فلز جوش را تغيير دهد.

4- تنوع در انواع الكترود يا سيم جوش وجود ندارد.

5- قوس نيازمند حفاظت در مقابل باد مي‌باشد، زيرا باد باعث منحرف كردن گاز پوششي يا محافظت كننده از قوس مي‌گردد.

در فیلم کوتاه زیر نحوه کار با این فرایند به طور مختصر نشان داده شده است