نحوه باز کردن فایل‌های کار شده در محیط ETABS 9 در محیط ETABS 2016

برای باز کردن فایل ورژن های قدیمی ETABS در ورژن 2015 فایل ETABSTran2013.zip را دانلود کرده سپس از حالت فشرده خارج نمایید و در مسیری که ETABS 2015 نصب شده است کپی کنید. بعد نرم افزار ETABS 2015 باز کرده و فایل قدیمی را باز کنید. ین روش دو مزیت دارد:1- بعضاً فقط فایل edb در دسترس است و نمی شود از Import استفاده کرد.2- فایل بدون ایراد تبدیل می شود به ورژن 2015 .(حتماً موقع Import مواجه شده اید با خطاهای خواندن فایل قدیمی با ورژن بالاتر).

برای دانلود این فایل از لینک زیر استفاده کنید:

https://wiki.csiamerica.com/download/attachments/15073780/ETABSTran2013.zip?version=1&modificationDate=1438111564272&api=v2

  1. Download the ETABSTran2013.zip file.
  2. Unzip this file to the ETABS installation directory (i.e. C:\Program Files\Computers and Structures\ETABS 2016). If you are unable to paste the ETABSTran2013.exe file into the installation directory then you likely do not have sufficient permissions. You can either contact your IT department to assist with copying the file, or use Method 1 above to translate the old model file.
  3. Run ETABS and open the old model file.