تعیین مقدار نیروی طراحی اتصالات گیردار تیر به ستون در قاب های خمشی با شکل پذیری ویژه توسط خروجی برنامه ETABS 2015

یکی از اتفاقات مهم در صنعت ساختمان‌های فولادی، که منجر به تغییرات اساسی در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های طراحی، نظارت و اجرا شد، وقوع دو زلزله در سال‌های 1994 و 1995 به ترتیب در آمریکا و ژاپن بود. در این زلزله‌های اتصالات گیردار بطور جدی دچار آسیب شدند. بعد از این رویدادها، آیین‌نامه‌های طراحی رویکرد خود را نسبت به طراحی اتصالات گیردار عوض نمودند. یکی از استانداردهایی که از سال 2005 در کشور آمریکا در این زمینه تولید شد، توسط AISC و با شماره 358 نامگذاری شد. هدف این آیین‌نامه ایجاد بستری مطمئن برای طراحی مطلوب اتصالات گیردار در قاب‌های خمشی متوسط و ویژه است. در صورت عدم استفاده از این آیین‌نامه، بایستی از آزمایش‌های رفت و برگشت برای اثبات عملکرد اتصال در هر پروژه‌ای بهره‌ گرفت. ویرایش دوم این آیین‌نامه که مبنای توصیه‌های آنها مطالعات گسترده تجربی و عددی صورت گرفته توسط پژوهشگران سراسر جهان بوده، در سال 2010 و ضمیمه‌ی دوم آن در سال 2014 به آن اضافه شد. اتصالات از پیش تایید شده برای قاب‌های خمشی متوسط و ویژه، اتصالاتی هستند که در آیین نامه AISC-358 و مبحث دهم، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به عبارتی استفاده از این اتصالات بر طبق روابط بیان شده در این آیین‌نامه و همچنین رعایت کردن ضوابط آنها امکانپذیر است و نیاز به کنترل و ضوابط خاصی نیست.

در این آموزش، تعیین مقدار نیروی برشی طراحی اتصالات گیردار تیر به ستون در قاب های خمشی با شکل پذیری ویژه توسط خروجی برنامه ETABS 2015 نشان داده شده است. برای دانلود اینجا کلیک نمایید.