روند کلی برای انجام یک تحلیل ارتعاش آزاد سازه یک درجه آزاد در برنامه Nonlin

برنامه Nonlin یک برنامه آموزشی برای بیان مفاهیم دینامیک سازه‌ها است. با استفاده از این آموزش، روند کلی برای انجام یک تحلیل ارتعاش آزاد سازه یک درجه آزاد در برنامه Nonlin را ملاحظه نمایید. برای دریافت این ویدئوی آموزشی کوتاه اینجا کلیک کنید.