حذف ترکیب بارهای پیش‌فرض طراحی در برنامه ETABS 2016

هنگام ایجاد ترکیب بارها، از مسیر Define menu > Load Combinations گزینه‌های مختلفی پیش روی محاسب قرار دارد. با استفاده از مسیر گفته شده و کلیک بر روی گزینه Add New Combo می‌توان یک ترکیب بار جدید ایجاد نمود. بعد از کلیک بر روی گزینه گفته شده پنجره Load Combination Data ظاهر می‌شود.

اگر نمیخواهید از ترکیب بارهای پیش فرض استفاده کنید، ابتدا ترکیب بارهای پیش فرض را حذف و دوباره اقدام به ساخت آنها از مسیر Define menu > Load Combinations کنید. در پنجره باز شده  روی Add Default Design Combos  کلیک نموده و گزینه Conver to user combination را نیز همراه آن تیک بزنید تا ترکیب بارهای جدید بصورت قابل ویرایش در آیند. حال از مسیر Design menu >  Design > Select Design Combo ترکیب بارهای جدید ساخته شده که با حرف U شروع شده اند را از لیست حذف کنید. دیگر به لیست بطور خودکار بر نخواهند گشت.

ترکیب بارها، برای طراحی هر جزء از سازه بایستی ملاک طراحی قرار گیرند و نه اثر تک تک بارها. در تعیین چگونگی ترکیب اثر بارهای مختلف بحث آماری و احتمالاتی برقرار بوده و میزان شانس همزمانی اثر بارها این ترکیب بارها توسط آیین‌نامه داده شده است. توجه شود که از ترکیب بارها تنها در تحلیل‌های خطی (تحلیل‌های متداول در دفاتر مهندسی) می‌توان استفاده نمود. زیرا در تحلیل‌های غیرخطی، جمع آثار قوا برقرار نیست.

در کلیپ زیر نحوه ایجاد ترکیب بارهای پیش فرض برنامه برای اینکه در طراحی مشارکت داده نشود، نشان داده شده است.