مدلسازی چند سازه با مشخصات مستقل در کنار هم توسط نرم‌افزار ETABS 2016

با استفاده از قابلیت جدید ETABS 2016، چندین سازه را (با مشخصات مختلف) در کنار هم و یکجا مدلسازی کنید!

در ایتبس 2016 قابلیتی قرار داده شده تحت عنوان Multiple Towers که با استفاده از آن می‌توانید چند سازه را در کنار هم یا با فاصله دلخواه مدلسازی نمایید. برای فعال نمودن آن باید از مسیر Options menu > Allow Multiple Towers اقدام نمایید. در حالتی که این گزینه فعال باشد، برخی از پنجره‌های برنامه اندکی متفاوت شده و می‌توان برای هر برج، یک سیستم ارتفاعی مختلف را مورد استفاده قرار داد. در کلیپ با لینک زیر جزئیاتی از این قابلیت نشان داده شده است.  استفاده از این قابلیت بیشتر برای برج‌های دوقلو که در کنار هم قرار دارند، می‌تواند مفید باشد.

Multi-tower buildings can now easily be modeled by using the new tower feature. Defining towers in an ETABS model allows users to define unique story levels and grid systems for different building structures within the same ETABS model. For example, ETABS models can share a podium level and then separate into towers on higher floors.