نحوه ساخت مقاطع غیرمنشوری فولادی و بتنی در برنامه ETABS 2016

یک المان قابی می‌تواند بصورت منشوری (Prismatic) یا غیر منشوری (Non-prismatic) باشد. در حالت غیرمنشوری، المان قابی مورد نظر می‌تواند در طول خود دارای مقاطع مختلفی باشد. عمده‌ترین کاربرد المان‌های غیرمنشوری در مدلسازی سوله‌ها است. تغییرات سختی خمشی در این المان‌ها می‌تواند بصورت خطی، درجه 2 و یا درجه 3 باشد ولی بقیه مشخصات از جمله، وزن، جرم، سختی محوری و برشی بصورت خطی در نظر گرفته می‌شود. در اکثر اوقات، مقاطع غیر منشوری از یک تا پنج قطعه تشکیل می‌شود. نیازی نیست که قطعات تشکیل دهنده المان دارای طول برابری باشند.

Non-prismatic #Sections may be defined for which the properties vary along the element length. You may specify that the element length be divided into any number of #segments; these do not need to be of equal length. Most common situations can be modeled using from one to five segments. The variation of the bending stiffnesses may be linear, parabolic, or cubic over each segment of length. The axial, shear, torsional, mass, and weight properties all vary linearly over each segment. Section properties may change discontinuously from one segment to the next.

در برنامه ETABS می‌توانید از مسیر Define menu > Section Properties > Frame Sections اقدام به ساخت مقاطع غیرمنشوری کنید. برای این منظور بر روی دکمه Add New Property کلیک نمایید و در پنجره ظاهر شده گزینه Non-prismatic را انتخاب نمایید. قبل از اینکار بایستی مقاطعی که برای شروع و پایان مقطع مورد نیاز است، به برنامه معرفی شده باشد. مصالح استفاده شده برای مقطع شروع و پایان بایستی یکسان باشد. در تعریف بخش‌های مختلف مقطع می‌توان، طول هر یک از قطعات را بصورت نسبی (Variable) یا مطلق (Absolute) وارد نمود. در بخش El22 و EI33 Variations بایستی تغییرات ممان اینرسی مقطع متناسب با درجه تغییرات آن وارد شود. در صورت انتخاب گزینه Linear، مقدار سختی خمشی بصورت خطی در طول قطعه در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که Parabolic انتخاب شده باشد، (EI)^0.5 بصورت خطی در طول تغییر می‌کند. همچنین در صورت انتخاب گزینه Cubic انتخاب شده باشد، (EI)^(1/3) بصورت خطی در طول تغییر می‌کند. برای مقاطه H شکل که در طول تغییر ارتفاع دارند، ممان اینرسی بصورت parabolic تغییر می‌کند و همچنین برای مقاطع مستطیلی در حالت تغییر مقطع، تغییرات ممان اینرسی بصورت cubic است.

در این آموزش، با ذکر دو مثال نحوه ساخت یک مقطع فولادی با ورق تقویتی و همچنین یک ستون با مقطع متغییر نشان داده شده است.