مشاهده عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی مدل در برنامه ETABS 2018

یکی از کاربردهای مهم عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی سازه مدلسازی شده، طراحی صفحه ستون‌ها در سازه‌های فولادی است. ممکن است بر حسب مورد کاربردهای دیگری نیز داشته باشد. در برنامه ETABS می‌توانید این عکس‌العمل‌ها را با روش‌های مختلف و تحت هر ترکیب بار یا حالت بار دلخواه مشاهده نمایید. معمولا از منوی Display برای دیدن خروجی نتایج در برنامه استفاده می‌شود. از این منو، نمایش تغییرشکل‌های سازه، نمایش عکس‌العمل‌های سازه، نمایش دیاگرام‌های لنگر، برش و نیروی محوری اعضا و … قابل انجام است. برای دیدن عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی می‌توانید مطابق روند نشان داده شده در فیلم زیر اقدام نمایید. در برخی موارد مطابق با الزامات آیین‌نامه ممکن است نیاز به دیدن این عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی تحت ترکیب بارهای تشدید یافته برای طراحی بولت‌ها نیز باشد.

بعد از تحلیل و با استفاده از مسیر Display menu > Show Tables خروجی برنامه به صورت جدول‌بندی شده نمایش داده می‌شود.