ایجاد تیرهای لانه زنبوری با سوراخ‌های شش ضلعی و دایره‌ای به صورت سریع در برنامه

/
مدلسازی تیرهای لانه زنبوری در برنامه به صورت با سوراخ‌های دایره‌ای و شش ضلعی