دیافراگم‌ها، کف‌های سازه‌ای افقی یا نزدیک به افقی می‌باشند که علاوه بر بارهای ثقلی، وظیفه انتقال بارهای ناشی از زلزله را به سیستم باربر جانبی را نیز بر عهده دارند. این دیافراگم‌ها باید در برابر تغییرشکل‌های افقی که در آنها ایجاد می‌شود، مقاومت و سختی مناسبی دارا باشند.

در این نوشتار اصول اولیه طراحی دیافراگم ها شرح داده شده است. این متن به مرور تکمیل خواهد شد. برای دانلود از لینک پایین صفحه استفاده نمایید یا اینجا کلیک نمایید

.

نقش دیافراگم در سازه

 انتقال نیروهای داخل صفحه ایجاد شده در کف طبقات به سیستم‌های باربر جانبی.

 بستن و یکپارچه کردن سیستم‌های باربر جانبی به یکدیگر.

 انتقال نیروهای خارج از صفحه ایجاد شده در کف طبقات.

 تحمل نیروهای ایجاد شده در اثر اعضای مایل و ایجاد تیکه‌گاه جانبی. (مثلا در ستون‌های کج که همواره در آنها نیروی افقی وجود دارد)

بازتوزیع نیروهای ناشی از پیچش.

بازتوزیع نیروها اطراف بازشو.

 ایجاد مهار جانبی برای المان‌های قائم.

 تحمل بارهای جانبی ناشی از فشار جانبی خاک در طبقات زیرزمین.