ایجاد تیرهای لانه زنبوری با سوراخ‌های شش ضلعی و دایره‌ای به صورت سریع در برنامه

/
مدلسازی تیرهای لانه زنبوری در برنامه به صورت با سوراخ‌های دایره‌ای و شش ضلعی

انتقال ترکیب بارهای طراحی از یک فایل به فایل دیگر در برنامه SAP2000

/
در برنامه با استفاده از قابلیت‌های interactive database editing می‌توانید ترکیب بارهای طراحی را از یک فایل به فایل دیگر منتقل نمایید. فرض کنید در مدل A، ترکیب‌بارهای تعریف شده‌ای داریم و می‌خواهیم آنها را به مدل B که در آن مدلسازی سازه و تعریف حالات بار انجام شده منتقل نماییم.

اعمال بار گسترده خطی بصورت تصویر شده با جهت دلخواه در ETABS 2016

/
در نرم‌افزار ETABS نمی‌توان بار گسترده خطی را با زاویه دلخواه نسبت به محور طولی تیر اعمال نمود ولیکن می‌توان یک بار گسترده خطی را به یک المان خطی که با زاویه دلخواه نسبت به محورهای مختصات قرار دارد، بصورت تصویر شده در جهات مختلف اعمال نمود.

ارزیابی نسبت لنگر مقاوم به لنگر واژگونی در برنامه ETABS 2016

/
لنگر واژگونی ناشی از نیروهای جانبی زلزله در تراز زیر شالوده برابر مجمـوع حاصلضـرب نیروی جانبی هر تراز در ارتفاع آن نسبت به تراز زیر شالوده ساختمان است.

نحوه اعمال اثر متعامد بارهاي زلزله طيفي با استفاده از يك حالت بار در نرم افزار ETABS 2016

/
طبق ضوابط آیین‌نامه‌های طراحی سازه‌ها برای نیروهای زلزله که با زاویه 90 درجه نسبت به هم و به صورت مستقل به سازه اعمال می‌شوند بایستی طرحی شوند. ستون‌هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم لرزه‌بر قرار دارند و همچنین در سیستم‌های لرزه‌بر غیرموازی، بایستی امتداد نیروی زلزله با زاویه مناسبی که حتی المقدور بیشترین اثر را ایجاد می‌کند، انتخاب شود.

مدلسازی سقف با پخش بار یکطرفه در برنامه SAP2000 (برای مدلسازی سقف تیرچه بلوک)

/
در حالتی که در برنامه SAP2000 بخواهیم یک سقف با پخش بار یکطرفه باشد در این حالت می‌توان از ترفند نشان داده شده در کلیپ زیر استفاده نمود

تعیین ظرفیت کششی و فشاری اعضای خرپا در برنامه SAP2000

/
در مبحث دهم، برای طراحی اعضای تحت کشش (اعضایی که نیروی کششی محوری آنها در امتداد محور مرکزی عضو بارگذاری شده باشد) تنها معیار مقاومت به عنوان ضابطه اصلی در نظر گرفته می‌شود

مشاهده عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی مدل در برنامه ETABS 2018

/
یکی از کاربردهای مهم عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی سازه مدلسازی شده، طراحی صفحه ستون‌ها در سازه‌های فولادی است. ممکن است بر حسب مورد کاربردهای دیگری نیز داشته باشد.

نحوه ساخت مقاطع غیرمنشوری فولادی و بتنی در برنامه ETABS 2016

/
یک المان قابی می‌تواند بصورت منشوری (Prismatic) یا غیر منشوری (Non-prismatic) باشد.

مدلسازی چند سازه با مشخصات مستقل در کنار هم توسط نرم‌افزار ETABS 2016

/
در ایتبس 2016 قابلیتی قرار داده شده تحت عنوان Multiple Towers که با استفاده از آن می‌توانید چند سازه را در کنار هم یا با فاصله دلخواه مدلسازی نمایید.

جابجایی یک ستون یا یک نقطه به تنهایی به همراه موضوعات مدلسازی شده متصل به آن گره در ETABS 2016

/
یک راهکار ساده برای جابجایی المان‌ها (مثلا یک ستون) بطوری که بقیه اجزای مدلسازی شده متصل به آن نیز حرکت داده شوند، استفاده از دستور Move Joints/Frames/Shells است.

اعمال تغییرات در مدل تحلیل شده و در محیط برنامه ETABS 2015 بدون باز کردن قفل برنامه

/
با استفاده از مسیر Analyze menu > Model Alive و با فعال نمود آن، تغییرات ایجاد شده در مدل (مثلا حذف یک عضو) نیاز به باز کردن قفل نداشته و تغییرات بر روی مدل بطور خودکار اعمال می‌شوند

نحوه محاسبه جرم گره‌ای بصورت دستی و کنترل آن در برنامه SAP2000

/
در حین تحلیل جرم های سازه بین گره های آن توزیع میشود

استخراج ماتریس جرم و سختی سازه در برنامه SAP2000

/
تحلیل دینامیکی ساز‌ه‌ها مبتنی بر تعیین ماتریس‌های جرم، میرای و سختی سیستم است.

اثر کاهش سختی قاب در روش مستقیم و اثر آن بر روی دوره تناوب سازه

/
در تحلیل به روش مستقیم، سختی اعضا کاهش داده شده که این موضوع باعث افزایش دوره تناوب و دریفت‌ها خواهد شد.

اثر مدلسازی چشمه اتصال در پاسخ سازه و در نرم‌افزار ETABS

/
طبق بند 3-1-6 استاندارد 2800، مدل رياضي كه براي تحليل سازه در نظر گرفته مي‌شـود، بايـد تـا حـد امكـان نمايانگر وضعيت سازه به لحاظ توزيع جرم و سختي باشد.

اثر مشبندی بر رفتار کلی سازه و قابلیت برنامه ETABS در حین مشبندیهای نادرست

/
برنامه ETABS برای مواردی که گره‌های المان‌های مدل در یک نقطه قرار نگرفته باشد، چاره اندیشی نموده و توسط قابلیتی در نرم‌افزار پاسخ سازه اصلاح می‌شود.

تنظیمات آیین‌نامه AISC360-10 برای طراحی به روش حالات حدی در برنامه ETABS 2015

/
در این آموزش ویدئویی به صورت کوتاه برخی از تنظیمات آیین نامه ای AISC360-10 نشان داده شده است.

اعمال بار گسترده خطی بر روی المان سطحی که تیر ندارد در ETABS 2016

/
برای اعمال بار گسترده خطی و نقطه ای بر روی یک المان سطحی چند راه را می‌توان پیشنهاد داد

نحوه انتقال ترکیب بارهای طراحی از SAP2000 به برنامه SAFE 2016

/
بطور مستقیم نمی‌توانید ترکیب بارهای طراحی را از SAP2000 به SAFE 2016 منتقل نمایید لیکن با استفاده از یک ترفند ساده می‌توانید این کار را انجام دهید.

انتقال ترکیب بارهای ایجاد شده شده در یک فایل SAFE 2016 به فایل دیگر

/
در یک فایل SAFE برای طراحی پی بطور کلی دو نوع ترکیب بار مورد استفاده قرار میگیرد.

نحوه نمایش موقعیت پنجره فعال، در سایر نماهای سازه در برنامه ETABS 18

/
با استفاده از مسیر Options menu > Show Bounding Plane مشخص می‌کنید که آیا نام محدوده قرار گیری پلان در پنجره‌های دیگر نمایش داده شود یا خیر.

حذف ترکیب بارهای پیش‌فرض طراحی در برنامه ETABS 2016

/
اگر نمیخواهید از ترکیب بارهای پیش فرض استفاده کنید، ابتدا ترکیب بارهای پیش فرض را حذف و دوباره اقدام به ساخت آنها از مسیر Define menu > Load Combinations کنید.

دیدن مقدار دوران پلاستیک تیر پیوند در ETABS 2016

/
دوران تیر پیوند، نسبت به کل تیر دهانه بادبند واگرا از روی جابجایی نسبی طبقه (جابجایی کلی بالای ستون منهای جابجایی کلی پایین ستون) بدست می‌آید.

اثر ضریب k در توزیع نیروی جانبی زلزله در نرم‌افزار ETABS

/
طبق راهنمای ETABS این توان k یک عددی است که توسط کاربر وارد می‌شود به عنوان توان h در رابطه در نظر گرفته می‌شود

ایجاد دیافراگم برای کف طبقات و خارج نمودن برخی گره ها از آن در برنامه ETABS2015

/
وقتی شروع به ساختن مدل می‌کنید، بین دو انتهای المان مورد نظر گره‌هایی ایجاد می‌شود. مقادیر پاسخ‌های حاصل از تحلیل در گره‌ها بدست می‌آیند.

ایجاد خروج از مرکزیت برای دیوار در محیط برنامه ETABS 2016

/
برای دیوارها به مانند المان‌های تیر نیز می‌توانید خروج از مرکزیت تعریف نمایید. برای این منظور بایستی بعد از انتخاب دیوار مورد نظر، از مسیر Assign menu > Shell > Insertion Point اقدام نمایید.

نحوه مدل ‌نمودن تیر بدون آکس مشترک با ستون و اثر آن در تحلیل سازه با استفاده از ETABS 2016

/
معمولا تغییر ابعاد ستون در طبقات و کاهش ابعاد ستون بالایی از یک سمت ستون (و نه از مرکز) چندان مهم نیست ولیکن در صورتی که بخواهید این اثر را در نظر بگیرید، برنامه ETABS این قابلیت را دارد.

نحوه نصب و راه‌اندازی برنامه ETABS 2016 ارائه راهکارهایی جهت افزایش سرعت اجرا

/
عبارت CSi نام یکی از شرکت های تولید کننده نرم افزارهای تخصصی عمران است که همه ی مهندسین عمران با حداقل سه نرم افزار معروف آن آشنا هستند.

مشاهده برش پایه و برش طبقات در برنامه SAP2000

/
تعیین برش طبقات و همچنین برش پایه یکی از کنترل های اساسی در طراحی سازه ها بخصوص در حالتی است که از تحلیل دینامیکی استفاده می نمایید.

اعمال نشست تکیه‌گاهی در برنامه ETABS

/
در برنامه ETABS می‌توانید نشست تکیه‌گاهی را برای سازه‌های مختلف شبیه سازی نمایید.

حداقل سخت افزارهای مورد نیاز برای عملکرد بهتر نرم‌افزارهای خانواده CSI

/
برای اجرا و عملکرد بهتر برنامه ETABS 2018، حداقل مشخصات سخت افزاری پیشنهاد می‌شود

مدلسازي المان Gap در برنامه SAP براي ديدن اثر برخورد سازه

/
در این آموزش نحوه استفاده از المان Gap در برنامه SAP2000 نشان داده شده است.

روند کلی برای انجام یک تحلیل ارتعاش آزاد سازه یک درجه آزاد در برنامه Nonlin

/
با استفاده از این آموزش، روند کلی برای انجام یک تحلیل ارتعاش آزاد سازه یک درجه آزاد در برنامه Nonlin را ملاحظه نمایید

ترفند و نحوه ترسیم مهاربند بین دو طبقه تعریف شده در برنامه ETABS 9.7.4

/
در این آموزشی نحوه ترسیم مهاربند بین دو طبقه در برنامه ETABS نشان داده شده است.

تعیین مقدار نیروی برشی طراحی اتصالات گیردار تیر به ستون در قاب های خمشی با شکل پذیری ویژه توسط خروجی برنامه ETABS 2015

/
در این آموزش، تعیین مقدار نیروی طراحی اتصالات گیردار تیر به ستون در قاب های خمشی با شکل پذیری ویژه توسط خروجی برنامه ETABS 2015 نشان داده شده است

نحوه استخراج نیروهای طراحی اتصالات مهاربندهای همگرا

/
انتقال نيروهاي مهاربند به مقطع آن دسته از اعضاي متصل شونده در گره اتصال كه بايد اين نيرو را تحمل كنند و سپس انتقال دهند، بايد از مسيري با مقاومت و سختي كافي انجام پذيرد.

تعیین عکس العمل تکیه گاهی تیرهای مفصلی برای طراحی اتصالات آنها در برنامه ETABS 2016

/
در برنامه ETABS در صورتی که از آیین‌نامه AISC360-05 یا AISC360-10 استفاده نموده باشید، برنامه در حین طراحی تیرها، به شما حداکثر نیروی برشی دو انتهای تیر را گزارش می‌دهد.

نحوه باز کردن فایل‌های کار شده در محیط ETABS 9 در محیط ETABS 2016

/
با استفاده از شیوه نشان داده شده در این آموزش میتوانید فایل های قدیمی خود را در نسخه های جدید برنامه باز کنید

اثر روش طراحی بر روی دوره تناوب سازه‌های فولادی

/
در ویرایش جدید AISC (ویرایش 2005 به بعد) روش جدیدی تحت عنوان روش تحلیل و طراحی مستقیم در کنار روش‌های طراحی تنش مجاز و حالات حدی ارائه شده است.

عملکرد گزینه Perform native image generation در هنگام نصب برنامه‌های CSI چیست؟

/
در هنگام نصب برنامه‌های شرکت CSI، مثل ETABS یا SAP2000، با گزینه‌ای تحت عنوان Perform native image generation مواجه می‌شویم که در برخی نسخه‌های کرک شده این برنامه باید این تیک برداشته شود.

روند بدست آوردن طیف پاسخ در برنامه SeismoSignal

/
برنامه SeismiSignal نرم‌افزاری ساده با محیط گرافیکی کاربر پسند دارد که با استفاده از آن براحتی می‌توانید طیف پاسخ یک زلزله را بدست آورید

چگونه می‌توان خطای عدم نمایش داده‌های جدول‌بندی شده در ETABS را برطرف کرد.

/
در حین طراحی با برنامه ETABS و گرفتن خروجی از مدل بصورت داده‌های جدول‌بندی شده، ممکنه با خطایی تحت عنوان (Unable to complete operation Show Tables!) مواجه شویم.

کدهای خطا در حین استفاده از نرم‌افزارهای CSI

/
در این نوشتار به برخی خطاهای متداول ناشی از نرم افزارهای CSI پرداخته شده است

ترسیم مهاربند واگرا در بین یک خط شبکه و تنظیمات آیین‌نامه‌ای برای آنها در ETABS 2016

/
در این آموزش کوتاه، نحوه ترسیم مهاربند واگرا در بین یک خط شبکه و تنظیمات آیین‌نامه‌ای آن بطور خلاصه نشان داده شده است

ترسیم دیوارهای برشی بصورت دسته‌ای و ساده در نرم‌افزار ETABS 2015

/
دیوارهای دسته‌ای (Wall Stacks): با استفاده از این قابلیت می‌توان به راحتی هندسه‌های پیچیده دیوار را ایجاد نمود. این یک قابلیت جدید در برنامه ETABS 2015 است

ترسیم بازشو در دیوار برشی و در محیط برنامه ETABS 2016

/
طراحی دیوارهای بازشودار یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های طراحی است. طراحی صحیح اجزای مختلف این دیوارها اهمیت زیادی دارد.

دیدن نیروی ایجاد شده در مرکز جرم دیافراگم طبقات در برنامه ETABS 2016

/
در صورت تعریف دیافراگم در برنامه، توزیع نیروهای جانبی که بصورت خودکار توسط برنامه انجام گیرد، در مرکز جرم هر دیافراگم نیروها قرار داده می‌شوند. جزئیات هر دو روش بطور مختصر در فیلم زیر نمایش داده شده است
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian