مدلسازی ستون‌ها با دو سطح شروع در برنامه ETABS 2016

/
گاهی اوقات در مدلسازی سازه‌ها، شروع تعدادی از ستون‌ها از ترازی متفاوت نسبت به سایر ستون‌ها است. این مورد معمولا در سازه‌هایی که بر روی دامنه شیبدار احداث می‌شوند و یا اینکه بخشی از سازه دارای زیرزمین نیست، ایجاد می‌گردد.

نحوه تعیین جابجایی طبقات در برنامه SAP2000

/
کنترل جابجایی طبقات یا همان Drift یکی از اساسی‌ترین بخش‌های طراحی یک سازه است. برای کنترل دریف، نیازی به اعمال ضریب نامعینی Rho نیست (بند 3-3-2-3ب استاندارد 2800) ولیکن برای تعیین دریفت در نظر گرفتن P-Delta ضروری است

تغییر جهت محور 1 در ETABS 2016 جهت اصلاح جهت قرار گیری مقاطع غیرمنشوری

/
در نرم‌افزار ETABS تمام اجزای مدل توسط یک سیستم مختصات کارتزین (مستطیلی) واحد بصورت سه بعدی بیان می‌شود. محورهای مختصات اصلی بصورت عمود بر هم با X، Y و Z بیان شده و از قانون دست راست پیروی می‌کنند. جهت مثبت محور +Z همیشه به سمت بالا بوده و بصورت پیش‌فرض نیروهای ثقلی در جهت –Z اثر می‌کنند.

تغییر نامگذاری المان‌های مدلسازی شده در محیط برنامه SAP2000

/
در نرم‌افزار SAP2000 می‌توان شماره هر المان (مثل گره‌ها و المان‌ها قابی) را به دلخواه تغییر داد. این روند می‌تواند بصورت خودکار توسط برنامه نیز صورت گیرد. توجه داشته باشید هر المان در مدل بایستی دارای نام یکتایی باشد تا امکان تشکیل ماتریس سختی برای قاب امکان‌پذیر باشد.

تعیین مرکز جرم سازه در برنامه SAP2000

/
مرکز جرم سازه در واقع مرکز ثقل طبقات بوده که دارای یک مختصات است. روش بدست آوردن مرکز جرم نیز به مانند روش تعیین مرکز سطح در استاتیک است.

تعیین محل مرکز جرم و مرکز سختی در برنامه ETABS 2016

/
مرکز سختی طبقه، نقطهای است که مستقل از بارهای وارده به سازه بوده و به آرایش و نوع سیستم های لرزه بر طبقه بستگی دارد. این نقطه محل تجمع نیروهای مقاوم می باشد. سختی یک طبقه در واقع نیروی لازم برای ایجاد یک تغییرمکان واحد در طبقه است.