دانلود جزوه نکات مهم در نظارت سازه‌های بتنی

برای دانلود جزوه اینجا کلیک کنید.

ناظر: ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار در یکی از رشته‌‌های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می‌نمایید.

ناظران مكلفند بر عمليات اجرايي ساختماني كه تحت نظارت آنها احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمه آن نظارت كرده و در پايان كار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق، گواهي نمايند.

ناظران بايد گزارش پايان هر يك از مراحل اصلي كار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه نمايند. مراحل اصلي كار عبارتند از:

الف) پي سازي                              ب) اجراي اسكلت

پ) سفتكاري                                 ت) نازك‌كاري

ث) پايان كار

ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب شده و به مالك و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي مي‌گردد. ناظر نمي‌تواند شاغل در دستگاه صادر كننده پروانه ساختمان در منطقه‌اي باشد كه ساختمان در آن منطقه احداث مي‌شود.

ناظر نمي‌تواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد، اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنين نمي‌تواند هيچگونه رابطه مالي با مالك ايجاد نمايد يا به نحوي عمل نمايد كه داراي منافعي در پروژه گردد.

طبق مفاد مبحث نهم ویرایش 98، در ساخت قاب خمشی ویژه، مهندس ناظر یا مقام قانونی مسئول باید آرماتورگذاری و بتن ریزی کلیه اجزا را کنترل و تایید نماید.

طبق مفاد مبحث نهم ویرایش 98، گزارش‌های نظارت باید کلیه‌ی موارد نظارت شده در هر مرحله از ساخت را در بر گیرد. این گزارش ها باید حداقل تا 2 سال از پایان کار نگهداری شوند.

طبق مفاد مبحث نهم ویرایش 98، گزارش‌های آزمایش میلگردهای مصرفی برای مقابله با خمش، نیروی محوری یا هر دوی آنها در قاب‌های خمشی ویژه، دیوارهای سازه‌ای ویژه و تیرهای همبند باید بررسی و کفایت آنها تایید شود.

طبق مفاد مبحث نهم ویرایش 98، گزارش های نظارت باید موارد زیر را شامل شود:

1- پیشرفت کلی کار

2- هر نوع بار قابل ملاحظه در حین ساخت که بر کف‌ها، دیوارها و یا اعضای دیگر وارد شده است.

3- زمان و تاریخ مخلوط بتن، مقادیر و نسبت مواد استفاده شده در مخلوط، موقعیت تقریبی بتن ریزی در سازه و نتایج خواص آزمایش بتن تازه و سخت شده برای انواع مخلوط‌های بتن بکار رفته

4- دمای بتن و محافظت در نظر گرفته شده برای بتن در هنگام جای دادن و عمل‌آوری آن در مواقعی که دمای محیط کمتر از 5 درجه و یا بیشتر از 35 درجه باشد.