تحلیل غیرارتجاعی سازه‌ها با استفاده از نرم‌افزار SeismoStruct
گروه مولفان:
مهدی علیرضایی | محمدکاظم بحرانی | وحید رستمی | خسرو پیله‌وریان
ناشر: اترک
فهرست مطالب:
* فصل 1 : معرفی برنامه
* فصل 2 : سطوح عملکردی سازه و تحلیل بارافزون
* فصل 3 : مدلسازی و تحلیل بارافزون یک سازه دو طبقه بتنی
* فصل 4 : مدلسازی و تحلیل مقادیر ویژه یک سازه دو طبقه بتنی
* فصل 5 : مدلسازی و تحلیل تاریخچه زمانی یک سازه دو طبقه بتنی
* فصل 6 : مدلسازی سریع در نرم‌افزار SeismoStruct
* فصل 7 : پیش پردازش در نرم‌افزار SeismoStruct
* فصل 8 : پردازش در نرم‌افزار SeismoStruct
* فصل 9 : پس پردازش در نرم‌افزار SeismoStruct

برای دانلود بصورت رایگان، اینجا کلیک کنید.
انتشار این اثر بصورت غیرتجاری و با درج منبع، بلامانع است.

برای دیدن لیست کلیه کتاب ها اینجا کلیک کنید