تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های فولادی

گروه مولفان:
مهدی علیرضایی | محمدکاظم بحرانی | علی محمدی
ناشر: اترک

فهرست مطالب :
* فصل 1 : کنترل ضوابط لرزه ای برای سازه ها وارزیابی پاسخ
* فصل 2 : فلسفه طراحی لرزه ای سازه ها وخواص فولاد
* فصل 3 : طراحی لرزه ای قابهای مهاربندی شده شکل پذیر
* فصل 4 : طراحی لرزه ای قابهای خمشی
* فصل 5 : طراحی لرزه ای دیوار برشی فولادی
* فصل 6 : طراحی به روش حالات حدی توسط AISC360-05
* فصل 7 : معادل سازی مقاطع متداول ایرانی برای استفاده در طراحی به روش حالات حدی
* فصل 8 : پروژه طراحی قاب مهاربندی شده همگرا به روش تنش مجاز
* فصل 9 : پروژه طراحی قاب مهاربندی شده همگرای ویژه به روش حالات حدی
* فصل 10 : پروژه طراحی قاب مهاربندی شده واگرا و قاب خمشی ویژه به روش حالات

برای دانلود بصورت رایگان، اینجا کلیک کنید.
انتشار این اثر بصورت غیرتجاری و با درج منبع، بلامانع است.

برای دیدن لیست کلیه کتاب ها اینجا کلیک کنید