قابلیت انتخاب مقطع خودکار (Auto Select Sections) یکی از قابلیت‌های برنامه ETABS است. با استفاده از این قابلیت، طراح می‌تواند، چند مقطع مورد نظر را به یک المان (مثلاً تیر یا ستون) اختصاص داده و برنامه بصورت خودکار بهینه‌ترین مقطع را برای آن المان، از بین مقاطع معرفی شده، انتخاب نماید. با استفاده از این قابلیت می‌توان چند مقطع دلخواه را در یک دسته‌بندی به برنامه به عنوان تیر، ستون یا مهاربند قرار داد. برنامه ETABS بطور خودکار در حین تحلیل و طراحی از بین این مقاطع، بهترین از نظر وزنی را انتخاب می‌کند. اگرچه به ظاهر این روش خیلی آسان به نظر می‌رسد ولیکن همیشه بهترین گزینه نیست. مخصوصا برای ستون‌ها که تغییرات عمده‌ای در ارتفاع ندارند. برنامه در قرار دادن مقاطع به تیپ بندی آنها هیچ توجه‌ای نمی‌کند و ممکن است استفاده از مقاطع خودکار منجر به یک طراح غیر اجرایی شود. مثلا مقطع ستون در طبقات بالا بیشتر و بزرگتر از مقطع آنها در طبقات پایین داده شود. در صورت استفاده از این روش بایستی به ملاحظات اجرایی نیز توجه نمود. معمولا این روش برای تیرهای کامپوزیت می‌تواند یک انتخاب خوب باشد. همچنین استفاده از این قابلیت برای افرادی که در طراحی تجربه کافی ندارند، گزینه مطلوبی باشد. در این آموزش به این مورد اشاره شده است.