در حین طراحی سازه‌های فولادی گاهی اوقات نیاز به استفاده از مقاطعی داریم که توسط ورق‌های فولادی تقویت شده باشند. نمونه این مقاطع در عرف مهندسی ایران زیاد استفاده می‌شود. استفاده از ورق‌های تقویتی بر روی بال‌های بالا و پایین مقاطع I شکل برای افزایش ظرفیت خمشی آنها استفاده می‌شود. مقاطع بال پهن اروپایی با IPB نمایش داده می‌شوند. مقاطع نیم پهن موجود در ایران IPE می‌باشند که معادل مقاطع S و M هستند.در این مقاطع عرض بال تقریباً نصف عمق مقطع است. مقاطع HP معمولاً برای شمع‌های اتکایی استفاده می‌شوند و دارای ضخامت بال و جان برابری هستند. مقاطع ناودانی نیز دارای کاربردهای فراوانی هستند. مشخصات هندسی مقاطع و ظرفیت خمیری آنها با توجه به شکل مقطع آنها قابل تعیین است. شکل مقطع در تحلیل خمیری بسیار موثر است. تحلیل خمیری عموماً برای تعیین ظرفیت نهایی اجزای سازهای و پتانسیل خرابی مورد استفاده قرار میگیرد. اکثر مصالح به مانند فولاد قبل از حوزه خمیری، دارای یک ناحیه ارتجاعی هستند. استفاده از ورق‌های تقویتی بیشتر در تیرهای دو سر مفصل است. ساخت آنها نسبتا ساده بوده و ظرفیت خمشی (ممان اینرسی و اساس مقطع پلاستیک) را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که ظرفیت خمشی تیرها به میزان زیاد به فشردگی آنها وابسته است. در صورتی که از مقاطع غیر فشرده استفاده شود، میزان ظرفیت نهایی تیر به شدت کاهش خواهد یافت. در برنامه ETABS این قابلیت وجود دارد که این مقاطع را بدون نیاز به معادل سازی ایجاد کنید که در آموزش زیر نشان داده شده است.