رهیافت حل مسئله در استاتــیک
حل بیش از 800 مسئله براساس کتاب
Ferdinand Beer, E. Russell Johnston, Jr, David Mazurek
گروه مترجمین:
مهدی علیرضایی | خسرو پیله‌وران | محمدکاظم بحرانی | عباس قاسمی
ناشر: اترک

——
سرفصل‌ها:
فصل اول – مقدمه
فصل دوم – استاتیک ذرات
فصل سوم – معادلات تعادل نیرو
فصل چهارم – تعادل اجسام صلب
فصل پنجم – نیروهای گسترده: مرکز هندسی و مرکز ثقل
فصل ششم – تحلیل سازه‌ها
فصل هفتم – نیرو در کابل‌ها و تیرها
فصل هشتم – اصطکاک
فصل نهم – نیروهای گسترده: گشتاورهای لختی
فصل دهم – روش کار مجازی
——
برای دانلود بصورت رایگان، اینجا کلیک کنید.
انتشار این اثر بصورت غیرتجاری و با درج منبع، بلامانع است.

برای دیدن لیست کلیه کتاب ها اینجا کلیک کنید