فایل هایی که در نسخه 2016 برنامه ETABS ایجاد شده باشند، را می توان در نسخه های پایین تر آن (نسخه 2013 و 2015) باز نمود. البته این مورد برای نسخه های 9 یا پایین تر امکان پذیر نیست. برای این منظور از مسیر File>export فایل e2k از مدل ایجاد نمایید و آن را در یک برنامه ویرایش متن مثل notepad باز نمایید. حال در خط چهارم از متن باز شده، نسخه موجود را به نسخه دلخواه تغییر دهید. به عنوان مثال برای باز کردن فایل ایجاد شده در نسخه 2016 در 2015، عبارت زیر را باید تغییر دهید:

PROGRAM  “ETABS 2016”  VERSION “16.X.X”

تغییر دهید به:

PROGRAM  “ETABS 2015”  VERSION “15.0.0”

حال تغییرات داده شده را ذخیره و در نسخه 2015 از مسیر File >import>e2k فایل ذخیره شده را باز نمایید.

توجه: ممکن است تمام مدل انتقال یافته در محیط نسخه پایین تر سازگار نباشد. کلیپ تهیه شده پیوست، این روند را نشان می دهد.

در این ویدئوی 1:30 دقیقه ای نحوه باز کردن فایل های ایجاد شده در برنامه ETABS نسخه 2016 در نسخه های 2015 یا 2013 آموزش داده شده است.

نرم افزار CSI ETABS یک نرم افزار جهت تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی می‌باشد. قابلیت این نرم افزار جهت تحلیل و طراحی این نوع سازه ها جهت گیری شده است.

بیشتر عناصر یک ساختمان برای برنامه شناخته شده هستند. پردازنده‌های طراحی برنامه بسیار کامل می باشد و تمام عناصر ساختمان را می‌توان در این نرم افزار طراحی کرد. این برنامه برای سیستم‌های ساختمانی تهیه شده است. ایده برنامه‌های ساختمانی 40 سال پیش مطرح شده است.

در هر حال نیاز به برنامه های مخصوص مانند ETABS هنگامی آشکارتر شد که مهندسان سازه تحلیل های غیر خطی استاتیکی و دینامیکی را به صورت عملی مورد استفاده قرار دادند و با پیدایش کامپیوترهای امروزی با قدرت و توان بالا این کامپیوترها برای ایجاد مدل های بزرگتر و پیچیده تر به وسیله مهندسان سازه مورد استفاده قرار گرفتند.برنامه ETABS در طراحی قاب های فولادی و بتنی تمام ضوابط لرزه ای طراحی ساختمان ها را در نظر می گیرد و می توان قاب های بتنی را بر اساس ضوابط شکل پذیری عادی و متوسط و ویژه طراحی کرد.