کتاب تحلیل و طراحی سازه‌های فولادی (با تاکید بر  روش حالات حدی)

شامل بیش از 300 مثال حل شده؛ مباحث لرزه‌ای و غیرلرزه‌ای سازه‌های فولادی

ناشر: انتشارات دانش اترک

نوبت چاپ: دوم 1395- ویرایش دوم، سال انتشار 1395

تعداد صفحات 1052 صفحه؛    شابک: 2-17-7379-600-978

نویسندگان:

دکتر بهرخ حسینی هاشمی  (دانشیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

دکتر مهدی علیرضایی  (استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)

مهندس حسن احمدی (شرکت رایان سازه)

با پیشگفتار دکتر محسن غفوری آشتیانی، رئیس انجمن مهندسی زلزله ایران


رئوس مطالب کتاب:

فصل 1-  الزامات عمومی و خواص فولاد

فصل 2-  بارهای طراحی و رفتار سازه‌های فولادی در برابر آنها

فصل 3-  الزامات تحلیل و طراحی برای تامین پایداری

فصل 4-  الزامات مقاطع اعضای فولادی و رفتار خمیری آنها

فصل 5-  الزامات طراحی اعضا برای نیروی کششی

فصل 6-  الزامات طراحی اعضا برای نیروی فشاری

فصل 7-  الزامات طراحی اعضاء برای خمش

فصل 8-  الزامات طراحی اعضا برای برش

فصل 9-  الزامات طراحی اعضا برای ترکیب نیروها

فصل 10- الزامات طراحی اعضا با مقطع مختلط

فصل 11- الزامات طراحی اتصالات

فصل 12- طراحی تیر ورق‌ها

فصل 13- الزامات حالات حدی بهره‌برداری برای سازه‌های فولادی

فصل 14- تحلیل غیرارتجاعی سازه‌های فولادی

فصل 15- الزامات طراحی قاب‌های خمشی فولادی

فصل 16- الزامات طراحی قاب‌های مهاربندی شده فولادی

فصل 17- الزامات طراحی دیوارهای برشی فولادی

فصل 18- استفاده از مقادیر جدول‌بندی شده در طراحی

برای دانلود روی عکس زیر کلیک نمایید.