اعمال نشست تکیه‌گاهی در برنامه ETABS

در برنامه ETABS می‌توانید نشست تکیه‌گاهی را برای سازه‌های مختلف شبیه سازی نمایید. مثلا در صورتی که سازه دارای شست تکیه‌گاهی باشد، مقدار آن را توسط یک حالت بار دلخواه به برنامه معرفی نمایید. برای دیدن این آموزش اینجا کلیک نمایید.