اعضای خمشی بتنی باید برای سرویس‌دهی و ایمنی طراحی شوند و محدودیت‌های آیین‌نامه برای آنها بررسی گردد. در طراحی تیرها باید کنترل خیز و کنترل عرض ترک و همچنین ارتعاش برای آنها بررسی شود. میزان خیز مجاز به عوامل زیادی همچون، نوع ساختمان، وجود پارتیشن زیر دال یا تیر، شدت بار زنده و … بستگی دارد. کنترل خیز دال یکی از پارامترهای اساسی در طراحی آن است. متاسفانه برخی از طراحان در جهت سادگی، کنترل خیز را برای تیرهای بتنی به خصوص برای تیرهایی که دارای دهانه بلند می باشند، انجام نمیدهند. استفاده از روابط تقریبی که عمق کلی تیر را به درصدی از طول آن محدود میکند در بسیاری از موارد خلاف جهت اطمینان است و طراح باید بسته به مورد، اقدام به تعیین خیز دقیق تیرها کند. در جزوه حاضر سعی شده تا حد امکان مطالب ساده و به همراه مثال بیان شود. در ابتدا تعریف خیز و روش کنترل آن به صورت دقیق و براساس ACI 209.2 آورده شده است

در انتها روش تقریبی که معمولاً محافظه کارانه هستند، بیان شده است

برای دانلود جزوه کنترل خیز دال و تیرهای بتنی به روش تقریبی و دقیق از لینک زیر استفاده نمایید