دوره سیستم های مقاوم بتن آرمه یکی از دوره های آموزشی برای ارتقاع پایه طراحی سازه از پایه 2 به 1 است  که جزوه زیر برای تدریس در این دوره آماده شده است. این جزوه بخشی از جزوه طراحی سازه های بتنی اینجانب است. کد این دوره 329 در بین دوره های آموزش ارتفا پایه است.