استفاده از تیرهای لانه زنبوری یکی از روش‌های مناسب برای افزایش اساس مقطع تیرهای فولادی با کمترین هزینه است. در این روش ارتفاع مقطع حدوداً یک و نیم برابر شده در حالی که وزن تیر ثابت است. البته باید به این نکته توجه داشت استفاده از این تیرها فقط برای سقف‌های کامپوزیت یا تیرهای دو سر ساده محدود شده و استفاده از آنها برای قاب‌های خمشی مجاز نیست. مطابق شکل زیر، استفاده از تیرهای لانه زنبوری عموماً با دو الگوی برش به صورت شش ضلعی یا به صورت دایره‌ای قابل استفاده است. در کشور ما معمولاً از الگوی برش شش ضلعی برای آن استفاده می‌شود

یکی از مشکلات مهم این تیرها جوش دو قطعه جدا شده به هم توسط جوش شیاری است. اگر ضخامت جان کم باشد، بدون پخ زدن می‌توان این جوش شیاری را انجام داد. وجود تمرکز تنش در نواحی که سطح مقطع کاهش یافته، باعث شده آیین‌نامه‌های طراحی استفاده از این تیرها در بارهای دینامیکی مثل زلزله را مجاز ندانند.

در برنامه نیز می‌توانید این تیرها را به راحتی با استفاده از ابزارهای جدید برنامه مدلسازی نمایید که در فیلم زیر نشان داده شده است.