تحلیل غیرارتجاعی سازه‌ها با استفاده از نرم‌افزار SeismoStruct

/
گروه مولفان: مهدی علیرضایی | محمدکاظم بحرانی | وحید رستمی | خسرو پیله‌وریان ناشر: اترک

تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های فولادی

/
گروه مولفان: مهدی علیرضایی | محمدکاظم بحرانی | علی محمدی ناشر: اترک

اصول مهندسی زلزله

/
گروه مولفان: حمزه شکیب (نویسنده) | مهدی علیرضایی (نویسنده) ناشر: اترک