ترفند و نحوه ترسیم مهاربند بین دو طبقه تعریف شده در برنامه ETABS 9.7.4

در این آموزشی نحوه ترسیم مهاربند بین دو طبقه در برنامه ETABS نشان داده شده است. بطور کلی امکان ترسیم یک المان در برنامه ETABS به سبب اینکه به بصورت طبقه‌ای مدلسازی صورت می‌گیرد، فراهم نیست. برای دیدن این آموزش و دانلود فیلم این مورد، اینجا کلیک نمایید.