نحوه انتقال ترکیب بارهای طراحی از SAP2000 به برنامه  SAFE 2016

بطور مستقیم نمی‌توانید ترکیب بارهای طراحی را از SAP2000‌ به SAFE 2016 منتقل نمایید لیکن با استفاده از یک ترفند ساده می‌توانید این کار را انجام دهید. برای این منظور در SAP2000 از مسیر Edit > Interactive Database Editing > Model Definition > Load Pattern Definitions > Response Combinations > Table: Combination Definitions اقدام نمایید و به جزئیات ترکیب بارها دسترسی پیدا نمایید. در این حالت با انتخاب آنها و ارسال آنها به Excel می‌توانید با استفاده از مسیر Define menu > Database Table Named Sets مقادیر کپی شده ترکیب بارها از برنامه SAP2000 را به SAFE 2016 منتقل نموده و در آن کپی نمایید. روند انجام این کار در کلیپ زیر نشان داده شده است. این مورد بیشتر در مواردی که طراح نیاز به طراحی شالوده یک سازه مدل شده در محیط SAP2000 را دارد، مهم‌تر می‌شود.