چگونه می‌توان خطای عدم نمایش داده‌های جدول‌بندی شده در ETABS را برطرف کرد.

در حین طراحی با برنامه ETABS و گرفتن خروجی از مدل بصورت داده‌های جدول‌بندی شده، ممکنه با خطایی تحت عنوان (Unable to complete operation Show Tables!) مواجه شویم. با استفاده از روش زیر در بیشتر مواقع می‌توان این خطا را برطرف نمود:

1- در مسیر C:\Windows به دنبال فایلی با پسوند *.tb2 بگردین.

2- در صورتی که این فایل را پیدا کردین، آن را پاک کنید.

3- برنامه ETABS را اجرا کنید. یک مدل جدید با هر template دلخواه ایجاد نمایید. سپس از مسیر Options > Reset Toolbars اقدام نمایید.

4- حال فایل اصلی مدل خودتان را باز کرده و جدول‌های مورد نظر خود را تولید کنید.

برای دیدن نحوه رفع خطای عدم تحلیل در ETABS 2018 اینجا کلیک کنید.

برای دیدن کدهای خطای نرم افزارهای CSI اینجا کلیک کنید

منبع: https://www.csiamerica.com