رهیافت حل مسئله در تحلیل سازه‌ها

حل بیش از 500 مثال از کتاب تحلیل سازه‌های R.C. Hibbeler

ترجمه و تدوین:

مهدی علیرضایی | امین بهنیا | مصطفی کاظمی اصل

این کتاب در سال 89 و توسط انتشارات آزاده به چاپ رسیده و دارای 540 صفحه است.

رئوس مطالب کتاب

فصل اول- انواع سازه‌ها و بارها

فصل دوم – تحلیل سازه‌های معین استاتیکی

فصل سوم – تحلیل خرپاهای معین استاتیکی

فصل چهارم- نیروهای داخلی در اعضای سازه‌ای

فصل پنجم- تحلیل سیستم‌های کابلی و قوسی

فصل ششم- خط تاثیر برای سازه‌های معین

فصل هفتم- تحلیل تقریبی سازه‌های نامعین استاتیکی

فصل هشتم- خیز و شیب

فصل نهم- روش‌های انرژی برای تحلیل سازه‌های معین ایستایی

فصل دهم- تحلیل سازه‌های نامعین ایستایی با استفاده از روش نیرو

فصل یازدهم- تحلیل سازه‌ها بر اساس روش جابجایی: معادلات شیب افت

فصل دوازدهم- تحلیل سازه‌ها بر اساس روش جابجایی: پخش لنگر

فصل سیزدهم- تحلیل تیرها و قاب‌ها با اعضای غیر منشوری

فصل چهاردهم- تحلیل خرپاها با استفاده از روش سختی

فصل پانزدهم- تحلیل تیرها با استفاده از روش سختی

فصل شانزدهم- تحلیل قاب‌ها با استفاده از روش سختی

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید.

انتشار این اثر بصورت غیرتجاری و با درج منبع، بلامانع است.