تحلیل سازه‌ها

ترجمه و تدوین:
دکتر مسعود سلطانی محمدی (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس) | دکتر مهدی علیرضایی (استادیار دانشگاه آزاد ملایر)

این کتاب در سال 87 توسط انتشارات آزاده به چاپ رسیده است. متن اصلی در تدوین کتاب پیش رو، کتاب Structural and Stress Analysis تالیف T.H.G Megson است.

سرفصل‌ها:

فصل اول- مقدمه

فصل دوم – اصول استاتیک

فصل سوم – نیروی محوری، نیروی برشی، لنگر خمشی و پیچش

فصل چهارم – تحلیل خرپاها

فصل پنجم – کابل

فصل ششم – قوس‌ها

فصل هفتم – تنش و کرنش

فصل هشتم – مشخصات مهندسی مواد

فصل نهم – خمش در تیرها

فصل دهم – برش در تیر

فصل یازدهم- پیچش

فصل دوازدهم – تیرهای مرکب

فصل سیزدهم – خیز تیرها

فصل چهاردهم – ترکیب تنش و کرنش

فصل پانزدهم – روش‌های انرژی و کار مجازی

فصل شانزدهم – تحلیل سازه‌های نامعین استاتیکی

فصل هفدهم – روش تحلیل ماتریسی

فصل هجدهم- تحلیل پلاستیک تیرها و قاب‌ها

فصل نوزدهم – تئوری خط تسلیم دال‌ها

فصل بیستم – خطوط تاثیر

فصل بیست و یکم – ناپایداری سازه‌ها

پیوست الف – خصوصیات هندسی مقاطع

پیوست ب – خیز تیرها

برای دانلود بصورت رایگان، اینجا کلیک کنید.
انتشار این اثر بصورت غیرتجاری و با درج منبع، بلامانع است.

برای دیدن لیست کلیه کتاب ها اینجا کلیک کنید.